Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

 

Viitorul Oraşului Cere Implicare - VOCI

 

Proiectul „VOCI”  este o iniţiativă de creare a unui mecanism replicabil, al cărui scop este acela de a conştientiza cetăţenii Timişoarei cu privire la drepturile lor de implicare în procesul de elaborarea a proiectelor şi hotărârilor administraţiei publice locale. În urma implementării se vor dezvolta aptitudini de implicare cetăţenească, angrenajul creat şi dezvoltat urmând să funcţioneze şi în urma finalizării finanţării.

Proiectul se desfăşoară în Timişoara, grupul ţintă fiind cetăţenii, membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din Timişoara şi implică următoarele tipuri de activităţi: monitorizarea procesului legislativ, formarea unor grupuri de lucru amplasate în diferite cartiere ale Timişoarei, mobilizarea cetăţenilor în scopul participării la dezbateri publice organizate la Consiliul Local Timişoara, întâlniri cu parlamentarii şi mass-media etc.

1.5.1 Obiective generale

1.    Consolidarea ONG- ului (FALT) în scopul implicării în activităţi legate de buna guvernare şi transparenţa procesului decizional al autorităţilor publice
Se va încerca creşterea notorietăţii şi reprezentativităţii FALT prin cuprinderea în rândul membrilor săi şi a altor Asociaţii de Proprietari / Locatari din Timişoara, neafiliate. Aceste noi Asociaţii de Proprietari / Locatari vor contribui la creşterea gradului de reprezentativitate FALT. Asociaţiilor membre FALT li se oferă în schimb dreptul de a avea reprezentanţi în cadrul unor grupuri de lucru ce vor fi constituite din rândul membrilor lor, putând astfel să îşi exprime opiniile şi să le ofere acestora  posibilitatea de a susţine proiecte de interes comunitar ale Consiliului Local Timişoara, în cadrul unor dezbateri publice.

2.    Capacitarea cetăţenilor de a se implica activ în procesele de elaborare şi îmbunătăţire a cadrului legislativ.Crearea unui model de implicare a cetăţenilor în procesul decizional al administraţiei, model replicabil şi standardizat care să poată fi translatat şi adaptat în funcţie de specific şi activităţii altor ONG-uri. Manualul de Proceduri ce se doreşte a fi elaborat va avea o structură flexibilă şi va constitui o piatră de temelie pentru proiecte de interes general având acelaşi grup ţintă.

1.5.2 Obiective specifice
 
1.     Atragerea de către FALT de noi asociaţii membre ce vor dori să se implice în influenţarea şi îmbunătăţirea proiectelor şi hotărârilor de Consiliu Local, de interes comunitar.
Datorită promovării obiectivelor generale ale proiectului, asociaţiile neafiliate se vor implica, oferind membrilor lor oportunitatea de a se implica în procesul de elaborare a legislaţiei la nivel local.
 
2.     Polarizarea unui grup de specialişti interni şi externi organizaţiei (FALT), care să conlucreze în activităţi specifice de interes comunitar:
Se va constitui o echipă de profesionişti, capabili să susţină implementarea proiectului.
 
3.     Formarea unor grupuri de lucru compuse din cetăţeni membri ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari, din diferite cartiere ale Timişoarei, având un rol de diseminare a informaţiilor referitoare la proiectele de interes comunitar şi de mobilizare a cetăţenilor din asociaţiile pe care le reprezintă, pentru a se implica în dezbaterile publice:
 Persoanele alese de Asociaţiile de Proprietari / Locatari membre FALT, vor desemna în urma unor adunări desfăşurate în diferite cartiere ale Timişoarei, grupuri de lucru ce vor interacţiona periodic cu echipa de proiect, dezbătând şi prelucrând iniţiative de interes comunitar, identificate de echipa de proiect în urma analizării propunerilor de hotărâri ale Consiliului Local.

4.     Stabilirea unor mecanisme de comunicare eficientă între cetăţenii Timişoarei, membrii ai celor peste 3.000 de asociaţii de proprietari afiliate la FALT şi aleşii locali, cu implicarea nemijlocita a mass-media ca factor de mediere şi stabilitate:
Reprezentanţii grupurilor de lucru vor trebui să disemineze în cadrul propriilor asociaţii concluziile întâlnirilor avute cu echipa de proiect, în vederea unei susţineri cetăţeneşti generale în cadrul dezbaterilor publice ulterioare.
 
5.     Participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului Local Timişoara:

            În cadrul dezbaterilor publice se va urmări implicarea cetăţenilor în activităţi de susţinere şi sprijin a modificărilor legislative propuse în grupurile de lucru.

6.     Implicarea cetăţenilor în emiterea de opinii referitoare la proiecte legislative sau modificări ale unor acte legislative de interes naţional, care vor fi remise parlamentarilor de Timiş:
Pentru probleme de interes comunitar aflate în sfera administraţiei centrale se vor organiza întâlniri cu parlamentarii de Timiş, în vederea sensibilizării acestora.

 

Englih

 

Material prezentare (pliant)

 

Buletin VOCI nr.1                      Afiş VOCI nr.1 

Buletin VOCI nr.2                     Afiş VOCI nr.2

Buletin VOCI nr.3                     Afiş VOCI nr.3

Buletin VOCI nr.4                    Afiş VOCI nr.4

Manual de proceduri VOCI

Broşura finală VOCI


 

În cazul în care aveţi sugestii şi observaşii cu privire la proiectul VOCI vă rugam să descărcaţi de aici şi să ne transmiteţi formularul completat la adresa de e-mail: falt@mail.dnttm.ro

Formular sugestii şi observatii

 


 

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.

Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro


 

Proiecte

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10492813 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA