Program FALT
Luni 9:00-13:00
Marţi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Miercuri 9:00-13:00
Joi 9:00-13:00 şi 16:00-19:00
Vineri 9:00-12:00
Consultatii juridice
Consultatii tehnice
Marţi si Joi 17:00-19:00

» IMPORTANT
» Revista SEMNAL
» Comunicate de presa
» 2%
» Activitati
» Raport de activitate

 

  •  
  • Strada Braşov, nr. 8
    Cod 300194, Timişoara

    Telefon / fax 0256-201237 

    E-mail : falt@falt.ro

 

FALT este membru in:

 

AMET

 

Liga Habitat

 

ANBCC

 

   

Sintetizam unele dintre rezultatele actiunilor Federatiei Asociatiilor de Locatari Timisoara, întreprinse, de cele mai multe ori, cu efort si îndârjire, în sprijinul membrilor sai - asociatiile de proprietari din Timisoara

» click aici pentru mai multe detalii

  •  
  • Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) este un serviciu de interes public care răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor......

 

 

STRUCTURA LEGALĂ ŞI DATA FONDĂRII
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) a fost înregistrată ca persoană juridică în anul 1993 prin Sentinţa Civilă nr. 1 a Curţii de Apel Timişoara.
NUMĂR DE MEMBRII ŞI STRUCTURA ACESTORA
La 01.01.2020 numărul membrilor FALT este de 6697.
Membrii FALT sunt formaţi din asociaţii de locatari/proprietari şi persoane fizice, din care un număr de 3530 sunt asociaţii de locatari/proprietari reprezentând 94.082 familii şi un număr de 3167 sunt persoane fizice.
- FALT acţionează pentru susţinerea intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor publice locale şi centrale.
- Reprezintă şi promovează interesele membrilor săi în relaţiile cu furnizorii de servicii către asociaţiile de locatari/proprietari.
- Se preocupă de stabilirea unor raporturi echitabile şi legale în relaţiile dintre reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari şi reprezentanţii furnizoriilor de servicii pentru asociaţiile de locatari/proprietari.
- Face demersuri în rezolvarea problemelor comune cu care se confruntă asociaţiile de locatari/proprietari.
-Întreprinde demersuri, pentru ca la discutarea, în vederea promulgării de noi acte normative privind activitatea asociaţiilor de locatari/proprietari, să-şi aducă aportul, nemijlocit şi FALT.
- Analizează modul în care se îndeplinesc obligaţiile contractuale dintre unităţile furnizoare sau prestatoare de servicii şi asociaţiile de locatari/proprietari şi ia măsuri de rezolvare a cererilor şi sesizărilor primite din partea comitetelor asociaţiilor de locatari/proprietari.
- Participă la elaborarea contractelor-cadru dintre furnizori şi asociaţiile de locatari/proprietari cu obligaţii şi drepturi pentru ambele părţi, inclusiv la stabilirea preţurilor ori de câte ori se impune aceasta.
- Se preocupa de permanenta actualizare şi perfecţionare a legislaţiei privind asociaţiile de locatari/proprietari în aşa fel încât să nu le fie ştirbite acestora interesele de către manevre ale furnizorilor sau speculaţii bancare nefavorabile - va promova interesele asociaţiilor de locatari/proprietari.
- Desfăşoară activitatea de informare şi documentare în activitatea economică, bancară şi tehnică pentru membrii săi, privind problemele specifice asociaţiilor de locatari/proprietari poate iniţia întâlniri şi contacte între asociaţiile de locatari/proprietari şi agenţii economici, furnizori, firme româneşti sau străine în scopuri benefice asociaţiilor de locatari/proprietari.
FALT sprijină şi reprezintă interesele membrilor săi (asociaţii de locatari/proprietari) în raporturile lor cu autorităţilelocale şi centrale, furnizorii de servicii şi alte organizaţii, persoane fizice sau juridice.
Începând din anul 1993, anul înfiinţării sale, FALT a recunoscut necesitatea implicării în proiecte utile pentru membrii săi şi pentru comunitatea din care face parte.
Din anul 2002 această activitate s-a  intensificat odata cu implementarea proiectului Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi a continuat până la data de 30 septembrie 2009, când s-a încheiat implementarea celei de-a cincea finanţări, finalitatea proictului fiind crearea unui serviciu permanent de informare şi consiliere a cetăţenilor.
În perioada 2006 – 2014 FALT a implementat mai multe proiecte de interes pentru cetăţeni cu fonduri de la Uniunea Europeană pe componenta Democraţie.
Pe lângă aceste proiecte FALT a beneficiat şi de finanţări din partea Primăriei Municipiului Timişoara şi alte entităţi care acordă finanţare.
 
 click pentru detalii

 

 

 

Proiecte

„SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT”

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara deruleaza a derulat în perioada iunie - octombire 2014, proiectul cu titlul „SERVICII DE CALITATE CU UN SISTEM IT PERFORMANT” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS CCE 2007-2013 - Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - Domeniu  Major de Interventie 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor” - Operatiunea: 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

__________________________________________

 

GATA - “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

VOCEA TA CONTEAZĂ
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006


BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI TIMIŞOARA – UN SERVICIU PUBLIC ÎN INTERESUL COMUNITĂŢII”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006    


Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune - VOCEA
Proiect  finanţat de Uniunea Europeană – Programul PHARE 2005


Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara - BCC Timişoara
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCI -  Viitorul Oraşului Cere Implicare
Proiect finanţat de Uniunea Europeană


VOCEA - Viitorul Oraşului Cere Etică şi Acţiune
Proiect finanţat de World Learning for International Developement

UNIUNEA EUROPEANA

Program finanţat prin Phare

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la proiectul PHARE: sesizari.phare.proiecte@cfcu.ro

 

   Copyright 2014 Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara FALT Total: 10669838 afisari Web Design Timisoara by DOW MEDIA